Vi kan hjälpa dig att skatteplanera.

 • Skatteplanering lönar sig.

  Solsta Redovisning har lång erfarenhet av att hantera skattefrågor och skattemässig planering för både små och stora företag.

 • Håller dig uppdaterad

  Våra skatterådgivare har stor kompetens inom skatt och hjälper dig att redovisa och betala skatt på ett korrekt, långsiktigt och fördelaktigt sätt.

 • 3:12

  Genom att låta oss se över ditt ägande ökar möjligheten för dig som ägare att ta ut lågbeskattad utdelning.

   

 • Exit

  Vid nybildning av företag, förvärv, företagsöverlåtelser, generationsskiften, omstrukturering eller nedläggning av en verksamhet bör du också planera ur ett skatteperspektiv.