Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av ditt företags ekonomi och administration.

 • Medlemmar i FAR

  Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå och utför våra tjänster enligt god redovisningssed.

 • Håller dig uppdaterad

  Den löpande redovisningen styrs efter ditt behov som kund. Efter varje avslutad månad eller kvartal skickar vi en kundanpassad rapport som gör att du som företagare alltid är uppdaterad och har koll på hur företaget går.

 • E-redovisning

  Vi kan erbjuda e-redovisning vilket gör det lättare att dela upp arbetet mellan kund och redovisningsbyrå.

  E-redovisning gör även att du som kund bättre kan följa den löpande redovisningen och alltid kan ta fram aktuella rapporter